Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4041 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
824844_Klokočov JOSM OSM
nook
zmenit
824143_Klenov JOSM OSM
nook
zmenit
824135_Kleňany JOSM OSM
nook
zmenit
824127_Klčov JOSM OSM
nook
zmenit
824038_Kľak JOSM OSM
nook
zmenit
824020_Kladzany JOSM OSM
nook
zmenit
824003_Kľače JOSM OSM
nook
zmenit
823791_Kesovce JOSM OSM
nook
zmenit
823767_Kečovo JOSM OSM
nook
zmenit
823732_Kecerovské_Pekľany JOSM OSM
nook
zmenit
823660_Katúň JOSM OSM
nook
zmenit
823627_Karná JOSM OSM
nook
zmenit
823597_Kardošova_Vieska JOSM OSM
nook
mail(žiadosť) zmenit
823589_Kapušianske_Kľačany JOSM OSM
nook
zmenit
823546_Kapišová JOSM OSM
nook
zmenit
823503_Kamienka JOSM OSM
nook
zmenit
823490_Kamenný_Most JOSM OSM
nook
zmenit
823473_Kamenné_Kosihy JOSM OSM
nook
zmenit
823325_Kamenica_nad_Cirochou JOSM OSM
nook
zmenit
823317_Hažín_nad_Cirochou JOSM OSM
nook
zmenit

824844_Klokočov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

824143_Klenov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

824135_Kleňany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

824127_Klčov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

824038_Kľak

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

824020_Kladzany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

824003_Kľače

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

823791_Kesovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

823767_Kečovo

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

823732_Kecerovské_Pekľany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

823660_Katúň

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

823627_Karná

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

823597_Kardošova_Vieska

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

823589_Kapušianske_Kľačany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

823546_Kapišová

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

823503_Kamienka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

823490_Kamenný_Most

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

823473_Kamenné_Kosihy

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

823325_Kamenica_nad_Cirochou

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

823317_Hažín_nad_Cirochou

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit