data: www.lanovky.sk
openstreetmap.org CC BY-SA 2.0
Sedačková - funkčná
Hybridná/Visutá/Kabínková - funkčná
Nákladná - funkčná
Pozemná - funkčná
Sedačková - demontovaná
Hybridná/Visutá/Kabínková - demontovaná
Nákladná - demontovaná
Pozemná - demontovaná
Sedačková - mimo prevádzky
Hybridná/Visutá/Kabínková - mimo prevádzky
Nákladná - mimo prevádzky
Pozemná - mimo prevádzky
Nedokončená