data: www.lanovky.sk
openstreetmap.org CC BY-SA 2.0
Sedačková - v OSM
Hybridná/Visutá/Kabínková - v OSM
Nákladná - v OSM
Pozemná - v OSM
Sedačková - nieje v OSM
Hybridná/Visutá/Kabínková - nieje v OSM
Nákladná - nieje v OSM
Pozemná - nieje v OSM